Ένα παγκόσμιο κίνημα που μοιράζεται ένα κοινό όραμα: έναν κόσμο όπου οι κοινωνίες
και η καθημερινή ζωή των ανθρώπων θα είναι απαλλαγμένες από τη διαφθορά.
ΔΩΣΕ ΜΑΣ ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

Loading map...

Loading

Σε όλη την Ελλάδα συναντάμε περιστατικά διαφθοράς. Με τη δική σου συμμετοχή μπορούμε να τα καταγράψουμε και να βοηθήσουμε στην αντιμετώπισή τους.
Δείτε περισσότερα για το στίγμα της διαφθοράς