Απολογισμοί δράσης

Εδώ μπορείτε να δείτε αναλυτικά τους Απολογισμούς /Εκθέσεις Πεπραγμένων της Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάδος.

Πεπραγμένα Έτους 2005 Πεπραγμένα Έτους 2006 Πεπραγμένα Έτους 2007 Πεπραγμένα Έτους 2008 Πεπραγμένα Έτους 2009 Πεπραγμένα Έτους 2010 Πεπραγμένα Έτους 2011 Πεπραγμένα Έτους 2012 Πεπραγμένα Έτους 2013