Διοικητικό Συμβούλιο

Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς είναι σωματείο μη κερδοσκοπικό, μη κυβερνητικό και λειτουργεί στο πλαίσιο των νόμων του Ελληνικού κράτους και συγκεκριμένα, του Αστικού Κώδικα. Τα μέλη της είναι υποχρεωμένα να αποδέχονται τον Κώδικα Δεοντολογίας και Συμπεριφοράς των Μελών.

Κώδικας δεοντολογίας

Τα όργανα διοίκησης του Σωματείου είναι τα ακόλουθα:

  • Γενική Συνέλευση
  • Διοικητικό Συμβούλιο
  • Εξελεγκτική Επιτροπή

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάδος εκλέγεται από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης. Το Δ.Σ. είναι υπεύθυνο για τον καθορισμό της στρατηγικής και των αρχών της οργάνωσης καθώς και για την επίβλεψη της υλοποίησης των δράσεων.

Το σημερινό Δ.Σ. απαρτίζουν οι:

ΔΑΜΑΣΚΟΥ ΑΝΝΑ – Πρόεδρος

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ – Γεν. Γραμματέας

ΜΑΝΤΑΛΩΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ– Ταμίας

ΓΑΒΟΥΝΕΛΗ ΜΑΡΙΑ – Μέλος

ΜΙΧΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ– Μέλος

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΖΕΦΗ – Μέλος

 

Τα μέλη του ΔΣ της οργάνωσης υπόκεινται στον Κώδικα Συμπεριφοράς Μελών Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτός υιοθετήθηκε στις 16 Απριλίου 2008 και εφαρμόζουν πολιτική σύγκρουσης συμφερόντων τηρώντας μητρώο καταγραφής συμφερόντων.

Κώδικας συμπεριφοράς

CONFLICT_OF_INTERESTS_ENG_2019

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ_ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ_ΕΛΛ_2019