Διοικητικό Συμβούλιο

Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς είναι σωματείο μη κερδοσκοπικό, μη κυβερνητικό και λειτουργεί στο πλαίσιο των νόμων του Ελληνικού κράτους και συγκεκριμένα, του Αστικού Κώδικα. Τα μέλη της είναι υποχρεωμένα να αποδέχονται τον Κώδικα Δεοντολογίας και Συμπεριφοράς των Μελών.

Κώδικας δεοντολογίας

Τα όργανα διοίκησης του Σωματείου είναι τα ακόλουθα:

  • Γενική Συνέλευση
  • Διοικητικό Συμβούλιο
  • Εξελεγκτική Επιτροπή

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάδος εκλέγεται από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης. Το Δ.Σ. είναι υπεύθυνο για τον καθορισμό της στρατηγικής και των αρχών της οργάνωσης καθώς και για την επίβλεψη της υλοποίησης των δράσεων.

Το σημερινό Δ.Σ. απαρτίζουν οι:

ΔΑΜΑΣΚΟΥ ΑΝΝΑ – Πρόεδρος

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ – Αντιπρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΖΕΦΗ – Γενική Γραμματέας

ΜΑΝΤΑΛΩΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ– Ταμίας

ΓΑΒΟΥΝΕΛΗ ΜΑΡΙΑ – Μέλος

ΜΙΧΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ– Μέλος

ΣΚΛΗΡΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ – Μέλος

____________________________________________________

Κώδικας συμπεριφοράς ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΣ_ΣΕΠΤ2019 CONFLICT OF INTERESTS_MoB_SEPT2019