Εκδόσεις

Έκθεση Integrity Watch Greece

Το κεντρικό ζήτημα που πραγματεύεται η έκθεση Integrity Watch Greece είναι η σχέση χρήματος και πολιτικής αναλύοντας τα δεδομένα από τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των Βουλευτών για το έτος 2019 (οικονομική χρήση 2018).
Κατεβάστε την έκδοση

Taxonomy