Εκδήλωση

5η Στρογγυλή Τράπεζα του Business Integrity Forum της Διεθνούς Διαφάνειας – Ελλάδος


Διακυβέρνηση & Συμμόρφωση

Το «ταξίδι» που πραγματοποιήθηκε στις 14/6/19, στο Κτίριο Διοίκησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, «απογείωσε» το 5ο Round Table του Business Integrity Forum (BIF) της Διεθνούς Διαφάνειας Eλλάδος!

Εκπρόσωποι των εταιρειών-μελών του BIF, αλλά και εκλεκτοί καλεσμένοι, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εξαιρετικές εισηγήσεις αναφορικά με τη Διακυβέρνηση και τη Συμμόρφωση των Επιχειρήσεων.

Τις εργασίες της ημερίδας άνοιξε ο κ. Παναγιώτης Μιχαλαρόγιαννης, CFO του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της Συμμόρφωσης και της σωστής Διακυβέρνησης των εταιρειών.

Στην πρώτη θεματική “Οι νομοθετικές εξελίξεις προς τη βελτίωση της Εταιρικής Διακυβέρνησης – Ο Ελεγκτής αρωγός στην εφαρμογή ενός διαφανούς συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης – Παραδείγματα και Καλές Πρακτικές”, έγιναν δύο πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις από τους κ.κ. Σταμάτη Δρίτσα, Αναπληρωτή Δ/ντα Σύμβουλο ΣΟΛ CROWE – ΣΟΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. και Ειρήνη Ι. Παπαδοπούλου, CPA, CFE, Partner της ΣΟΛ CROWE και Member of Risk Management & Compliance Committee.

Στην “Εταιρική Διακυβέρνηση στις Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις” ήταν εστιασμένη η παρουσίαση της κας Χριστίνας Ταρνανίδου, Επίκουρης Καθηγήτρια Εμπορικού & Χρηματοπιστωτικού Δικαίου, Οικονομικό Παν/μιο Αθηνών, ενώ ο κ. Αργύρης Οικονόμου, Νομικός Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε., μίλησε μέσω παραδειγμάτων για “Εταιρική Διακυβέρνηση και Σύγκρουση Συμφερόντων”.

Ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα και η παρουσίαση του κ. Ιωσήφ Αβραμίδη, Data Protection & Compliance Manager του Αερολιμένα, αναφορικά με “Επιχειρησιακή Συνέχεια και Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα”.

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με μια σύντομη παρουσίαση του νέου μεταπτυχιακού προγράμματος MA in Rule of Law and Anti-Corruption, από τον καθηγητή κ. Δημήτρη Ζιούβα, Δ/ντή του εν λόγω ΜΠΣ.

Πολύ εποικοδομητικός ο διάλογος που αναπτύχθηκε μεταξύ των συμμετεχόντων, έμπειρων στελεχών κορυφαίων εταιρειών-μελών του BIF.

Μοναδική και η ξενάγηση στους χώρους του Αεροδρομίου, που προσέφεραν τα εκλεκτά στελέχη του Αερολιμένα, με το κλείσιμο της ημερίδας!

 

Τοποθεσία

Διεύθυνση

Στοιχεία επικοινωνίας