Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για θέση Νομικού Συμβούλου_Call for external expert_Legal Advisor

Η Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος “INTEGRITY PACTS-Civil Control Mechanisms for Safeguarding EU funds, Phase 2”, αναζητά εξωτερικό συνεργάτη – Νομικό Σύμβουλο που θα υποστηρίξει την Οργάνωση στην υλοποίηση του προγράμματος και την εφαρμογή και εκτέλεση του Συμφώνου Ακεραιότητας σε διαδικασία διαγωνισμού και εκτέλεσης δημοσίου έργου, με στόχο την καταπολέμηση της διαφθοράς στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 16 Μαρτίου 2016

 

Δείτε την πρόσκληση ενδιαφέροντος

Legal Expert_Call