Εκδόσεις

Διαφάνεια στη διαχείριση του Πολιτικού Χρήματος

Η έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών στα πολιτικά κόμματα, τόσο στη διαχείριση των κοινών πραγμάτων, όσο και στην εσωτερική τους λειτουργία, στους ίδιους τους πολιτικούς αλλά και σε όσους, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, συνεργάζονται μαζί τους, αποτελεί καίριο πλήγμα στην αποτελεσματικότητα του κράτους, την εμπέδωση αισθήματος κοινωνικής δικαιοσύνης και εν τέλει, την ίδια την ποιότητα της δημοκρατίας.

«15+43 προτάσεις» που διαμόρφωσε η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, μετά από διαβούλευση με εξέχουσες προσωπικότητες της ελληνικής κοινωνίας, μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τη διαπλοκή που εντοπίζεται στη χρηματοδότηση των ελληνικών κομμάτων. Οι κυριότερες από τις προτάσεις αφορούν: την αναβάθμιση της Επιτροπής Ελέγχου των οικονομικών των κομμάτων, τη διαρκή πρόσβαση στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών κ.ά.

Αγγλική συνοπτική παρουσίαση

Κατεβάστε την έκδοση

Taxonomy