Εκδόσεις

«Δικαιοσύνη & Ακεραιότητα: η εξωδικαστική επίλυση διαφορών ως μια εναλλακτική προσέγγιση»

Ο μεγάλος φόρτος των Δικαστηρίων, οι ελλείψεις και οι δυσλειτουργίες στην υλικοτεχνική υποδομή της απονομής Δικαιοσύνης, συντείνουν στη δημιουργία ενός διάχυτου ελλείμματος νομιμότητας, με συνέπεια τον κλονισμό της εμπιστοσύνης των πολιτών ως προς το θεσμό της…

Διαβάστε περισσότερα...
Κατεβάστε την έκδοση

«Δημόσιος Τομέας & Νέες Τεχνολογίες – Πώς θα κοπεί ο ομφάλιος λώρος μεταξύ δημοσίων υπηρεσιών/επιχειρήσεων, μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών συστημάτων»

Κείμενο Πολιτκής, 2/2012 Ο ευρύτερος δημόσιος τομέας έχει έρθει πλέον αντιμέτωπος με σημαντικά διαρθρωτικά προβλήματα που αποτελούν τις βασικές και χρόνιες αιτίες δυσλειτουργίας του κρατικού μηχανισμού. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, με την αποτελεσματική χρήση εφαρμογών και εργαλείων…

Διαβάστε περισσότερα...
Κατεβάστε την έκδοση

«Τρόποι ενίσχυσης της Διαφάνειας -η περίπτωση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ)»

Σύνταξη: Γιώτα Πάστρα, Καθηγήτρια ALBA GRADUATE BUSINESS SCHOOL Κείμενο Πολιτικής, 3/2012 Το συγκεκριμένο Κείμενο Πολιτικής προτείνει τρεις τρόπους ενίσχυσης της διαφάνειας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Ο πρώτος τρόπος αφορά στην ενίσχυση της διαφάνειας σχετικά με θεμελιώδη…

Διαβάστε περισσότερα...
Κατεβάστε την έκδοση

Τα ελληνικά πολιτικά κόμματα μπροστά στον καθρέφτη

Σύνταξη: Άννα Δαμάσκου, Διεθνής Διαδάνεια-Ελλάς/ Κείμενο Πολιτικής, 4/2012   Είναι προς το απόλυτο συμφέρον του κοινωνικού συνόλου, τα πολιτικά κόμματα -οι θεμέλιες λίθοι της Δημοκρατίας- να λειτουργούν με όρους ανεξαρτησίας, διαφάνειας, ακεραιότητας και λογοδοσίας. Το Κείμενο…

Διαβάστε περισσότερα...
Κατεβάστε την έκδοση

«Εναλλακτική στη Σιωπή: Αποτελεσματικότερη Προστασία & Στήριξη των Whistleblowers στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

Σύνταξη: Άννα Δαμάσκου, Διεθνής Διαδάνεια-Ελλάς Την περίοδο 2012-2013, η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Providing an alternative to silence: Towards greater protection and support for whistle-blowers in the EU» που αποσκοπεί στην ανάδειξη της ανάγκης…

Διαβάστε περισσότερα...
Κατεβάστε την έκδοση

Παρουσίαση της Εθνικής Έρευνας για τη Διαφθορά στην Ελλάδα 2012

Λιγότερα & φθηνότερα φακελάκια στην Ελλάδα της κρίσης Κατά το έτος 2012, το μέγεθος της εγχώριας μικροδιαφθοράς συρρικνώθηκε τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα. Η Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα για το 2012 καταγράφει σημαντική…

Διαβάστε περισσότερα...
Κατεβάστε την έκδοση

Αξιολόγηση Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας ΕΥΡΩΠΗΣ

Στενοί δεσμοί μεταξύ επιχειρήσεων και κυβερνήσεων δημιουργούν κινδύνους στην Ευρώπη Έκθεση βασισμένη σε έρευνα που διεξήχθη σε 25 χώρες αναδεικνύει το ζήτημα της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων και των ομάδων πίεσης (lobbies) Η Διεθνής Διαφάνεια, με…

Διαβάστε περισσότερα...
Κατεβάστε την έκδοση