Απολογισμοί δράσης

Εδώ μπορείτε να δείτε αναλυτικά τους Απολογισμούς /Εκθέσεις Πεπραγμένων της Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάδος.

Πεπραγμένα Έτους 2005 Πεπραγμένα Έτους 2006 Πεπραγμένα Έτους 2007 Πεπραγμένα Έτους 2008 Πεπραγμένα Έτους 2009 Πεπραγμένα Έτους 2010 Πεπραγμένα Έτους 2011 Πεπραγμένα Έτους 2012 Πεπραγμένα Έτους 2013

Πεπραγμένα Έτους 2014

Πεπραγμένα Έτους 2015

Πεπραγμένα Έτους 2016

Πεπραγμένα Έτους 2017 Πεπραγμένα Έτους 2018 Πεπραγμένα Έτους 2019

Πεπραγμένα Έτους 2020