Διοικητικό Συμβούλιο

Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς είναι σωματείο μη κερδοσκοπικό, μη κυβερνητικό και λειτουργεί στο πλαίσιο των νόμων του Ελληνικού κράτους και συγκεκριμένα, του Αστικού Κώδικα. Τα μέλη της είναι υποχρεωμένα να αποδέχονται τον Κώδικα Δεοντολογίας και Συμπεριφοράς των Μελών.

Κώδικας δεοντολογίας

Τα όργανα διοίκησης του Σωματείου είναι τα ακόλουθα:

  • Γενική Συνέλευση
  • Διοικητικό Συμβούλιο
  • Εξελεγκτική Επιτροπή

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάδος εκλέγεται από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης. Το Δ.Σ. είναι υπεύθυνο για τον καθορισμό της στρατηγικής και των αρχών της οργάνωσης καθώς και για την επίβλεψη της υλοποίησης των δράσεων.

Το σημερινό Δ.Σ. απαρτίζουν οι:

ΔΑΜΑΣΚΟΥ ΑΝΝΑ – Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ (ΆΡΗΣ) – Αντιπρόεδρος

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Γενικός Γραμματέας

ΜΑΝΤΑΛΩΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – Ταμίας

ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΡΕΝΤΖΕΠΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ –  Μέλος

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΡΥ) – Μέλος

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ – Μέλος


Καταγραφή Συμφερόντων Μελών ΔΣ_5-2021

Register of Interests_MoB__5-2021