Διεθνής παρουσία

Η Οργάνωση διεθνώς
http://www.transparency.org/