Προσφορά για ανάπτυξη βάσης δεδομένων

Στο πλαίσιο υλοποίησης καινοτόμου προγράμματος, η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς αναζητά προσφορές για την ανάπτυξη βάσης δεδομένων που θα συμβάλλει στην ενίσχυση της διαφάνειας στην τοπική αυτοδιοίκηση. Συνημμένα η σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος και η περιγραφή του έργου.
Προθεσμία υποβολής: 11/11/2013

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Περιγραφή του έργου IG_db_tender_03IG_db_tender_03

IG_db_brief_03