Προσφορά για ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος “Staying on side: How to stop match fixing”, Project No. EAC-2012-0568, η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς αναζητά προσφορές για την ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής. Συνημμένα η σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος και η περιγραφή του έργου.

Καταληκτική ημερομηνία 15/10/2013.

Περιγραφή του έργου

Πρόσκληση ενδιαφέροντος