Εκδήλωση

SAVE THE DATE_ Διαδικτυακή εκδήλωση_”Σύμφωνο Ακεραιότητας: Μέσο προστασίας συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων”


Η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς με αφορμή την ολοκλήρωση του προγράμματός της
Σύμφωνο Ακεραιότητας” σας προσκαλεί σε διαδικτυακή εκδήλωση όπου θα παρουσιαστούν βασικά σημεία από την πιλοτική εφαρμογή της καλής πρακτικής σε συγχρηματοδοτούμενα έργα
και θα συζητηθεί η αξιοποίησή της στο μέλλον.

Τοποθεσία

Online

Διεύθυνση

Zoom

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς
Κάνιγγος 19, 10677 Αθήνα
τηλ: 210 7224940
email: tihellas@otenet.gr