Δείκτης Αντίληψης της Διαφθοράς

Κάθε χρόνο η Διεθνής Διαφάνεια βαθμολογεί και κατατάσσει τις χώρες παγκοσμίως, ανάλογα με τις αντιλήψεις εμπειρογνωμόνων και διεθνών οργανισμών για το μέγεθος της διαφθοράς που υπάρχει στον δημόσιο τομέα.

Η ετήσια αυτή έρευνα πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1995. Αποτελεί το πλέον αναγνωρίσιμο εργαλείο «της Διεθνής Διαφάνειας» στον αγώνα της κατά της διαφθοράς. Βασίζεται σε σειρά από έγκυρες και διεθνώς αναγνωρισμένες έρευνες γνώμης στις οποίες μετέχουν εμπειρογνώμονες, επιχειρηματίες, ακαδημαϊκοί, οικονομολόγοι, κοινωνιολόγοι και γενικότερα άτομα που διαμορφώνουν την κοινή γνώμη.

Η έρευνα αυτή βαθμολογεί και κατατάσσει σε σειρά (βάσει της μεθοδολογίας που έχει αναπτυχθεί από το Πανεπιστήμιο του Passau της Γερμανίας) περισσότερες από 180 χώρες ανάλογα με την αντίληψη της συνολικής διαφθοράς που υπάρχει για την κάθε χώρα.

CPI 2006
CPI 2007
Πίνακας Αποτελεσμάτων CPI 2008
CPI 2009
CPI 2010
CPI 2011
CPI 2012 Ερωτήσεις & Απαντήσεις

CPI2012 Αποτελέσματα

CPI2013_global scores

CPI2014_global scores_

CPI2015 Global

CPI 2016-Global

CPI2017_global

CPI2018_Global