Διαφάνεια στη διαχείριση του πολιτικού χρήματος

Το 2010, η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς διαμόρφωσε μια σειρά από προτάσεις για την «Διαφάνεια στη διαχείριση του πολιτικού χρήματος»

μεταξύ των οποίων η αναβάθμιση της Επιτροπής Ελέγχου των οικονομικών των κομμάτων, η διαρκής πρόσβαση στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών. Το 2012, η Διεθνής Διαφάνεια προώθησε τις κύριες προτάσεις της για το πολιτικό χρήμα στο πλαίσιο εκστρατείας ενημέρωσης προς τα πολιτικά κόμματα εν όψει των ελληνικών βουλευτικών εκλογών του 2012.

Προτάσεις πολιτικού χρήματος